Podmínky užívání

Provozovatel a majitel webu www.e-biker.cz jsou Daniel Česák, IČ: 73808890, a Miriam Česáková, IČ: 05312361, sídlící na adrese Janáčkova 267, Neratovice ("provozovatel"). Tímto dokumentem jsou stanoveny podmínky užívání webu www.e-biker.cz.

Omezení odpovědnosti

Obsah webu www.e-biker.cz je poskytován tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel nenese odpovědnost za přesnost, úplnost nebo aktuálnost informací na tomto webu. Provozovatel neodpovídá za žádné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s použitím informací z tohoto webu.

Omezení náhrady škody

Uživatelé webu www.e-biker.cz souhlasí s tím, že provozovatel nese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v důsledku použití informací z tohoto webu, pouze do té míry, kterou stanoví platné české právo.

Změny podmínek užívání

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky užívání. Uživatelé jsou povinni pravidelně tyto podmínky kontrolovat.

Ochrana osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které lze použít k identifikaci osoby, například jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Jak sbíráme a používáme vaše osobní údaje?

Sbíráme osobní údaje pouze tehdy, když nám je dobrovolně poskytnete, například při registraci na našem webu nebo při objednávce produktů. Vaše údaje používáme pouze pro účely, ke kterým nám byly poskytnuty, například pro zpracování objednávek nebo komunikaci s vámi.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Chrápíme vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme fyzické, elektronické a procesní opatření, která chrání vaše osobní údaje.

Interakce s Google User Daty

Naše aplikace využívá Google API Services k poskytování některých funkcí a vylepšení uživatelského zážitku. Pokud se rozhodnete přihlásit se přes svůj Google účet, budeme přistupovat k vašim základním profilovým informacím a e-mailové adrese za účelem autentizace. Tato data nejsou nikdy sdílena s třetími stranami a jsou ukládána v zabezpečených databázích s přístupem omezeným pouze na nezbytně nutný personál. Veškerý přístup a manipulace s těmito daty jsou v souladu s Google User Data Policy a jsou prováděny pouze po explicitním souhlasu uživatele. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat ve vašem uživatelském profilu, což povede k okamžitému smazání těchto dat z našich systémů.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně našich podmínek užívání nebo ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@e-biker.cz.

Zrušení účtu

Váš účet můžete zrušit po přihlášení ve vašem profilu. Tato akce je nevratná.