PIVOT Shuttle SL (blue)

PIVOT Shuttle SL (blue)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (blue)

PIVOT Shuttle SL (blue)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (blue)

PIVOT Shuttle SL (blue)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (blue)

PIVOT Shuttle SL (blue)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (black)

PIVOT Shuttle SL (black)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (black)

PIVOT Shuttle SL (black)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (black)

PIVOT Shuttle SL (black)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (black)

PIVOT Shuttle SL (black)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (grey)

PIVOT Shuttle SL (grey)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (grey)

PIVOT Shuttle SL (grey)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (grey)

PIVOT Shuttle SL (grey)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle SL (grey)

PIVOT Shuttle SL (grey)

PIVOT
Motor: Fazua Ride60
Baterie: 430/650Wh
319 900,00 Kč

PIVOT Shuttle AM (Cream)

PIVOT Shuttle AM (Cream)

PIVOT
Motor: Bosch CX Race
Baterie: 750Wh
355 900,00 Kč

PIVOT Shuttle AM (Cream)

PIVOT Shuttle AM (Cream)

PIVOT
Motor: Bosch CX Race
Baterie: 750Wh
355 900,00 Kč

PIVOT Shuttle AM (Cream)

PIVOT Shuttle AM (Cream)

PIVOT
Motor: Bosch CX Race
Baterie: 750Wh
355 900,00 Kč

PIVOT Shuttle AM (Cream)

PIVOT Shuttle AM (Cream)

PIVOT
Motor: Bosch CX Race
Baterie: 750Wh
355 900,00 Kč

PIVOT Shuttle AM (Blue)

PIVOT Shuttle AM (Blue)

PIVOT
Motor: Bosch CX Race
Baterie: 750Wh
355 900,00 Kč

PIVOT Shuttle AM (Blue)

PIVOT Shuttle AM (Blue)

PIVOT
Motor: Bosch CX Race
Baterie: 750Wh
355 900,00 Kč

PIVOT Shuttle AM (Blue)

PIVOT Shuttle AM (Blue)

PIVOT
Motor: Bosch CX Race
Baterie: 750Wh
355 900,00 Kč

PIVOT Shuttle AM (Blue)

PIVOT Shuttle AM (Blue)

PIVOT
Motor: Bosch CX Race
Baterie: 750Wh
355 900,00 Kč