Ilustrační foto

Ve své finanční zprávě za období leden až říjen 2023 prezentovala společnost Shimano, považovaná za jednoho z předních výrobců komponentů pro jízdní kola, odlišnosti ve výkonnosti trhu mezi Evropou a Severní Amerikou. Evropský trh, zejména Německo a státy Beneluxu, vykazoval silný zájem o jízdní kola navzdory vysokým skladovým zásobám. Naopak v Severní Americe byla situace méně pozitivní.

Prodejní výsledky a tržní zásoby

Když porovnáme Severní Ameriku, kde prodej hotových kol zůstává slabý a tržní zásoby jsou na stále vysoké úrovni, evropský trh stále projevuje silný zájem o cyklistiku jako dlouhodobý trend. Toto je v souladu s celkovým globálním nárůstem zájmu o outdoorové aktivity a zdravý životní styl.

Finanční výsledky Shimano v roce 2023

Ve třetím čtvrtletí 2023 zaznamenala společnost Shimano pokles prodeje o 24,8% na 289,443 milionů JPY (1,8 miliardy EUR) a pokles provozního příjmu o 48,8% na 55,917 milionů JPY (350 milionů EUR) ve srovnání s předchozím rokem​``【oaicite:1】``​. Tento pokles byl částečně způsoben globálními ekonomickými podmínkami a problémy v dodavatelských řetězcích, které vedly k odhadovanému poklesu tržeb o 21% v roce 2023​``【oaicite:0】``​.

Tržní výkon v Číně a jiných regionech

Na čínském trhu zaznamenala společnost silný prodej, zejména silničních kol, což lze připsat pokračující popularitě cyklistiky jako venkovního sportu. Z tohoto důvodu zůstávají tržní zásoby na vhodné úrovni, což ukazuje, že zájem o cyklistiku zde zůstává vysoký.

Výhled společnosti a odhadované tržby

Shimano také zmiňuje, že výhled na zbytek roku je poměrně nejistý kvůli vysokým úrovním skladových zásob. Přesto objednávky nespadly tak, jak bylo původně předpokládáno, navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám na začátku jara. Společnost také očekává nižší čistý výhled kvůli nákladům spojeným s bezplatným programem kontroly a výměny pro Hollowtech II silniční kliky.

Globální trendy a výzvy v cyklistickém průmyslu

Tato zpráva od Shimano nám poskytuje hlubší pohled na aktuální stav trhu s jízdními koly a poukazuje na rozdílné ekonomické a tržní trendy ve vybraných regionech. Pro entuziasty jízdních kol a průmyslové zainteresované strany je důležité sledovat, jak se tyto trendy vyvíjejí, a pochopit, jak mohou ovlivnit budoucnost cyklistického průmyslu globálně.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že zpráva od Shimano zdůrazňuje význam sledování tržních trendů a přizpůsobení se jim, aby bylo možné efektivně reagovat na měnící se potřeby a preference cyklistické komunity, a tak podpořit

Autor: Daniel Česák dne

Ohodnoť počtem hvězdiček

Hodnocení: